Borkovice
Oficiální web Obce

E-Podatelna…

Elektronická adresa elektronické podatelny: obec_borkovice@quick.cz 
Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Borkovice.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Obecní úřad Borkovice
Borkovice 31 
391 81 Veselí nad Lužnicí

Identifikátor datových stránek: 7wfed6t

Úřední hodiny podatelny:
 

 
Úřední hodiny podatelny :
 
Pondělí :
18.00 hod. - 19.00 hod.
Úterý :
-
Středa :
-
Čtvrtek :
-
Pátek :
-
 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Obecního úřadu
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Vzor datové zprávy:
Potvrzení doručení datové zprávy
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Borkovice obec_borkovice@quick.cz  DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
Identifikátor dokumentu:
S pozdravem jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Obecního úřadu

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf , případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na  CD, DVD, případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu obec_borkovice@quick.cz, případně na poštovní adresu Městského úřadu.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.


©2009-24 borkovice.cz
Code by Slavik.biz